Wójtowicz, K. (2018) „Prawne aspekty działania europejskich partii politycznych”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 139–147. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3478 (Udostępniono: 31 marzec 2023).