Balwicka-Szczyrba, M. i Sylwestrzak, A. (2018) „Instytucja ubezwłasnowolnienia w perspektywie unormowań Konstytucji RP oraz konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 151–167. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3479 (Udostępniono: 1 październik 2023).