Florczak-Wątor, M. (2018) „Obowiązek ochrony beneficjentów prawa do mieszkania jako «innego prawa majątkowego» w rozumieniu art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 169–184. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3480 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).