Gajda, A. (2018) „Rozwiązania przyjęte w ustawie prawo o ruchu drogowym jako przykład działań wyrównawczych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 185–192. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3481 (Udostępniono: 8 grudzień 2023).