Grzybowski, M. (2018) „Obywatelskie prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej podczas pobytu za granicą (na europejskim tle porównawczym)”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 193–204. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3482 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).