Jabłoński, M. (2018) „Realizacja konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej – uwagi na tle projektu ustawy o jawności życia publicznego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 207–224. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3483 (Udostępniono: 1 październik 2023).