Kryszeń, G. (2018) „Konstytucyjna regulacja podstawowych zasad prawa wyborczego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 225–236. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3484 (Udostępniono: 25 wrzesień 2023).