Pawłowski, S. (2018) „Konstytucyjność obniżenia i zróżnicowania powszechnego wieku emerytalnego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 238–254. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3485 (Udostępniono: 12 lipiec 2024).