Polak, P. i Trzciński, J. (2018) „Konstytucyjna zasada godności człowieka w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 257–274. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3487 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).