Rakowska-Trela, A. (2018) „Obniżenie emerytur funkcjonariuszy służb mundurowych nabytych począwszy od 1990 r. a standardy konstytucyjne”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 275–287. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3489 (Udostępniono: 4 październik 2023).