Rytel-Warzocha, A. (2018) „Referendum konstytucyjne w Polsce w świetle regulacji konstytucyjnej i kontrowersji powstałych na tle praktyki ustrojowej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 289–301. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3491 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).