Serzhanova, V. i Tuora-Schwierskott, E. (2018) „Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 303–314. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3492 (Udostępniono: 2 październik 2023).