Tuleja, P. (2018) „Konstytucyjne podstawy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 335–344. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3496 (Udostępniono: 25 kwiecień 2024).