Urbaniak, M. (2018) „Odmowa sporządzenia skargi konstytucyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika wyznaczonego z urzędu”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 345–353. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3497 (Udostępniono: 2 październik 2023).