Wyrzykowski, M. (2018) „Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej przed Trybunałem Konstytucyjnym”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 355–369. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3498 (Udostępniono: 21 marzec 2023).