Zalewski, W. (2018) „Detencja „terapeutyczna” – wątpliwości konstytucyjne i polityczno-kryminalne w kontekście ustawy o «bestiach»”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 371–388. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3499 (Udostępniono: 26 maj 2024).