Zubik, M., Podkowik, J. i Rybski, R. (2018) „Prywatność. Wolność u progu D-Day”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 391–408. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3501 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).