Balicki, R. (2018) „ którego nie było – uwagi na marginesie obrad w Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 r”., Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 413–428. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3502 (Udostępniono: 1 październik 2023).