Bożyk, S. (2018) „Konstytucyjne ramy inicjatywy ustawodawczej w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 429–436. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3504 (Udostępniono: 28 wrzesień 2023).