Szymanek, J. (2018) „O potrzebie instytucjonalizacji opozycji parlamentarnej w przepisach regulaminu Sejmu RP”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 455–473. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3506 (Udostępniono: 28 wrzesień 2023).