Uziębło, P. (2018) „O potrzebie poszerzenia parlamentarnych praw opozycji”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 475–488. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3507 (Udostępniono: 23 luty 2024).