Ciapała, J. (2018) „Kompetencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie powoływania sędziów. Refleksje krytyczne”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 493–506. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3508 (Udostępniono: 1 kwiecień 2023).