Eckhardt, K. (2018) „Odpowiedzialność konstytucyjna Prezesa Rady Ministrów”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 525–536. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3511 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).