Piotrowski, R. (2018) „Polityka zagraniczna a dobro wspólne. Uwagi o zgodności z Konstytucją RP projektu ustawowej regulacji służby zagranicznej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 537–563. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3512 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).