Serowaniec, M. (2018) „Rola Ministra Obrony Narodowej w cywilnym modelu zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 565–576. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3513 (Udostępniono: 31 marzec 2023).