Garlicki, L. (2018) „Sądy – po zmianach”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 579–591. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3514 (Udostępniono: 4 październik 2023).