Górecki, D. (2018) „Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny ”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 593–606. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3515 (Udostępniono: 2 październik 2023).