Grajewski, K. (2018) „Przedterminowe zakończenie kadencji pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w świetle art. 12 § 1 oraz art. 111 § 1 i § 4 nowej ustawy o Sądzie Najwyższym”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 609–620. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3516 (Udostępniono: 4 październik 2023).