Granat, M. (2018) „Wymogi formalne wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie badania celów lub działalności partii politycznych”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 621–632. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3517 (Udostępniono: 4 październik 2023).