Mikuli, P. (2018) „Doktryna konieczności jako uzasadnienie dla rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw w Polsce”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 635–648. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3518 (Udostępniono: 22 wrzesień 2023).