Szmyt, A. (2018) „Destrukcja Trybunału Konstytucyjnego w Polsce w świetle opinii Komisji Weneckiej”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 649–665. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3519 (Udostępniono: 8 grudzień 2023).