Kierończyk, P. (2018) „Konstytucja Litewska na tle polskiej ustawy zasadniczej (porównanie ogólnych cech, w tym katalogu zasad naczelnych)”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 681–698. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3521 (Udostępniono: 28 wrzesień 2023).