Majkowska-Szulc, S. (2018) „Konsekwencje naruszenia wartości Unii Europejskiej na przykładzie unicestwienia polskiego Trybunału Konstytucyjnego w 20 lat po uchwaleniu Konstytucji RP”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(40)/2018), s. 699–714. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/3522 (Udostępniono: 24 wrzesień 2023).