Witkowska-Rozpara, K. (2020) „Znaczenie i rola kuratora przy przestępstwach przeciwko rodzinie – na przykładzie przestępstwa znęcania się”, Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), s. 124–151. doi: 10.26881/gsp.2020.3.08.