Lewna, A. (2020) „Kompensacyjny charakter instytucji z art. 46 § 1 k.k. a obowiązek sądu zasądzenia odsetek od dnia wyrządzenia szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r., II AKa 211/18”, Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), s. 220–229. doi: 10.26881/gsp.2020.3.14.