Plata, A. (2020) „Międzynarodowa Konferencja Prawa Ochrony Dziedzictwa Kultury «Ratyfikacja i Implementacja konwencji UNIDROIT z 1995 roku. Kolekcje Prywatne: Perspektywa Historyczna i Prawna», Gdańsk, 6–7 czerwca 2019 r”., Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), s. 253–255. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5043 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).