Bąkowski, T. (2020) „Pod «brandem» k.p.a. i poza nim”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), s. 23–38. doi: 10.26881/gsp.2020.2.02.