Ostojski, P. (2020) „Przekształcenie stosunku służbowego w stosunek pracy: Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r., I OPS 1/19”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), s. 201–210. doi: 10.26881/gsp.2020.2.13.