Drobny, W. . (2020) „Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk «Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017–2019», Warszawa, 9 października 2019 r.: Sprawozdanie”, Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), s. 251–258. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5112 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).