Bąkowski, T. (2020) „Samorząd terytorialny jako użyteczny element ustrojowy państwa z punktu widzenia interesu jednostki”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), s. 9–19. doi: 10.26881/gsp.2020.1.01.