Dolnicki, B. (2020) „Raport o stanie gminy (powiatu, województwa)”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), s. 20–34. doi: 10.26881/gsp.2020.1.02.