Uziębło, P. . (2020) „30 lat partycypacji mieszkańców w sprawowaniu władzy w gminie”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), s. 35–51. doi: 10.26881/gsp.2020.1.03.