Bogusz, M. . (2020) „Niedopuszczalność skargi konstytucyjnej na akt prawa miejscowego o charakterze generalno-konkretnym (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego): Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2004 r., SK 42/02”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), s. 144–152. doi: 10.26881/gsp.2020.1.10.