Małysa-Sulińska, K. . (2020) „XIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego «Podmiotowość samorządu terytorialnego. Ustrojowe gwarancje i granice», Kraków, 10–11 października 2019 r.: Sprawozdanie”, Gdańskie Studia Prawnicze, (1(45)/2020), s. 185–189. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gdanskie_studia_prawnicze/article/view/5146 (Udostępniono: 13 kwiecień 2024).