Vashkevich, A. . (2020) „«Niezależność» sądownictwa na Białorusi: teoria i praktyka”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), s. 41–55. doi: 10.26881/gsp.2020.4.03.