Nakashidze, M. . (2020) „Współczesne wyzwania stojące przed niezależnością sądownictwa w Gruzji”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), s. 67–89. doi: 10.26881/gsp.2020.4.05.