Rytel-Warzocha, A. . (2020) „Aktualne problemy władzy sądowniczej w Polsce”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), s. 90–105. doi: 10.26881/gsp.2020.4.06.