Simion, M. . (2020) „Odpowiedzialność majątkowa rumuńskich sędziów”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), s. 106–118. doi: 10.26881/gsp.2020.4.07.