Szmyt, A. . (2020) „Okoliczności zastosowania art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), s. 119–129. doi: 10.26881/gsp.2020.4.08.