Birmontiene, T. . (2020) „Nowelizacja Konstytucji Rosyjskiej z 2020 r. – zmiana konstytucji czy jej upadek?”, Gdańskie Studia Prawnicze, (4(48)/2020), s. 130–149. doi: 10.26881/gsp.2020.4.09.